Opći prodajni uvjeti - FACTCOOL

Opšti prodajni uslovi

Opšti prodajni uslovi:


PRIVREDNO DRUŠTVO „FACTCOOL“ d.o.o, ID 4202230490003 Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb, SVOJE POTROŠAČE U SKLADU SA ZAKONOM  O ZAŠTITI POTROŠAČA OBAVJEŠTAVA O SLJEDEĆEM:
- „FACTOOL“ d.o.o.  iz Sarajeva, jer privredno društvo koje se prvenstveno bavi prodajom obuće i odjeće, koja je ponuđena na internet prodajnoj stranici www.factcool.ba, što predstavlja prodaju na daljinu
- sjedište privrednog društva je u Sarajevu, u ul. Azize Šaćirbegović bb
- kontakt e-mail factcool-ba@factcool.com, na koji se može izjaviti reklamacija
- istaknute prodajne cijene proizvoda  su konačne
- privredno društvo ima zaključen ugovor sa poštanskim operaterom EuroExpress, preko koga potrošač može vratiti robu u slučaju odustanka od ugovora ili reklamacije
- poštanske troškove snosi potrošač
- način plaćanja robe: pouzećem
- način preuzimanja robe: plaćanje i preuzimanje zatvorenih pošiljki.

PRAVA POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA:
Potrošač ima pravo da odustane od kupovine robe  u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova poštarine vraćanja robe (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora, koju Factcool-u d.o.o šalje u elektronskom obliku./nalazi se na stranici u PDF formatu/
Izjava o odustanku od ugovora smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Factcol-u d.o.o u roku od 14 dana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata. Factcool d.o.o  je dužan  da potrošača o prijemu obrasca  obavjesti u pisanoj formi.

OBAVEZE POTROŠAČA PRILIKOM ODUSTANKA OD UGOVORA:
Potrošač je dužan da vrati robu Factcool-u d.o.o, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.
Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu prije isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.
Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno premašuje ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 
OBAVEZE Factcoola d.o.o :
Factcool d.o.o  je dužan da u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe preda potrošaču u pisanoj ili elektronskoj  formi:
1) obrazac za odustanak;
2) čitko i razumljivo obavještenje na bosanskom jeziku;
3) primjerak potpisanog ugovora, koje ujedno predstavlja i fakturu
Factcool d.o.o“ je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija izvrši uslugu ili isporuku robe, osim ako nije nešto drugo ugovoreno.
Factcool d.o.o je dužan da bez odlaganja obavijesti potrošača da isporuka ugovorene robe ili pružanje ugovorene usluge nije moguće.
Ako potrošač ostvari pravo na odustanka od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen.
U slučaju odustanka potrošača od ugovora Factcool d.o.o  je dužan da bez odlaganja izvrši povrat uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
Factcool d.o.o  vrši povrat koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korištenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povrata ne snosi nikakve troškove. Factcool d.o.o. nije dužan da izvrši povrat dodatnih troškova koji su posljedica izričitog zahtjeva potrošača za dostavu koja odstupa od  uobičajene dostave koju je ponudio Factcool d.o.o.
Factcool d.o.o može da odloži povrat sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Factcool-u d.o.o u zavisnosti od toga što nastupa prvo.


f
Proizvod je dodan u korpu.